Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu wrzesień 2020 roku

nastąpi w terminie:

 

22 września