Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

22 września 2020 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi
w terminie:

23 września 2020 roku