Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu LISTOPAD 2020 roku

nastąpi w terminie:

 27 LISTOPADA 2020 roku