Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

19 listopada 2020 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

20 listopada 2020 roku