Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia z  funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

22 czerwca 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi w terminie:

23 czerwca 2021 roku