Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego

w m-cu CZERWIEC 2021 roku

nastąpi w terminie: 

22 czerwca 2021 roku