Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu listopad 2021 roku

nastąpi w terminie:

26 LISTOPAD 2021 roku