WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO  NASTĄPI

W DNIU

10 CZERWCA 2022 ROKU

W KASIE

MOPS RESZEL