WYPŁATA 

DODATKU OSŁONOWEGO

  NASTĄPI W DNIU

22 CZERWCA 2022 ROKU

 

NA KONTO BANKOWE

ORAZ

W KASIE MOPS RESZEL