Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu lipiec 2022 roku

nastąpi w terminie:

20 lipiec 2022 roku