Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego w m-cu lipiec 2022 roku

nastąpi w terminie:

28 LIPIEC

2022 roku