Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu sierpień 2022 roku

nastąpi w terminie:

26 SIERPIEŃ

2022 roku