Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu sierpień 2022 roku

nastąpi w terminie:

18 sierpień 2022 roku