Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w m-cu luty 2023 roku

nastąpi w terminie:

 

17 luty 2023 roku