Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego w m-cu luty 2023 roku

nastąpi w terminie:

28 luty

2023 roku