Kampania Biała Wstążka to największa na świecie akcja mająca na celu walkę  z przemocą wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i właśnie do nich jest przede wszystkim skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. 

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu pewien mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki  z przemocą wobec kobiet. Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, jako przekaz: "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet. 

  Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w naszej Gminie Reszel obchodził ww. kampanię po raz szósty.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Reszlu: p. Małgorzata Kietlińska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu,p. Daniel Sapiński - terapeuta ds. uzależnień/specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, str. asp. Paweł Obolewicz - dzielnicowy Komisariatu Policji w Reszlu oraz Dawid Stelmaszczyk – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Reszlu. Podczas trwania Kampanii Biała wstążka Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Reszlu zorganizowali rozmowy z uczniami w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu roku z uczniami klas VII – VIII w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Reszlu, przy ul. Chrobrego A. Rozmowy z młodzieżą miały na celu uświadomienie jaki przekaz niesie za sobą Kampania Biała Wstążka, co jest zjawiskiem przemocy, gdzie w sytuacji zagrożenia można szukać pomocy, gdzie można się udać lub wykonać telefon, oraz że nie można być obojętnym na ludzką krzywdę. Krótka prelekcja o przemocy, doprowadziła do refleksji na temat tolerancji, a raczej nietolerancji wobec religii, koloru skóry, orientacji seksualnej, czy płci. Lekarstwem na nietolerancję, a w konsekwencji na przemoc, jest EMPATIA, której powinniśmy się uczyć na co dzień w relacji z drugim człowiekiem.

W trakcie przeprowadzonych warsztatów uczniowie mieli możliwość udziału w panelu dyskusyjnym oraz w godzinnym dyżurze, który pełnili Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Reszlu w gabinecie pedagogów, podczas którego mogli uzyskać porad bądź informacji w sprawach ich nurtujących. W tym także dniu nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie płci męskiej prezentowali na sobie białą wstążkę jako znak osobistej dezaprobaty dla przemocy wobec kobiet.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Reszlu pełnili dyżur w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Reszlu 02 grudnia 2022 r. o godz. 1630 – 1830

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Reszlu dziękuje za pomoc i realizację Kampanii Biała Wstążka pedagogom i dyrekcji Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Reszlu, Dzielnicowemu Komisariatu Policji w Reszlu, Członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Danielowi Sapińskiemu – specjaliście ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.