Wypłata zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu listopad 2022 roku

nastąpi w terminie:

28 listopad

2022 roku