OGŁOSZENIE !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ogłasza nabór na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej :

  1. Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie

  2. Wymagania:

  1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

  2. posiadanie co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

  3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2

     

  1. Dodatkowe wymagania:

- prowadzenia pracy z osobą niepełnosprawną

- odporność na stres

- samodzielność i kreatywność

- prawo jazdy kat.B

- dyspozycyjność 7 dni w tygodniu

4. Wykonywane zadania na stanowisku:

- pomoc w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego ;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw przez uczestnika spraw urzędowych;

- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr itp.)

- zaprowadzeniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej;

5. Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny

- Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie

- Curriculum vitae

- Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1

6.Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do 09.11.2022 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Kolejowa 25 A, 11-440 Reszel.