Wypłata na rachunek bankowy

1. Świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego nastąpi w terminie:

20 stycznia 2021 roku

2. Świadczenie wychowawcze nastąpi 
w terminie:

21 stycznia 2021 roku