Wypłata zasiłku dla opiekuna

i specjalnego zasiłku opiekuńczego

w m-cu wrzesień 2022 roku

nastąpi w terminie:

28 WRZESIEŃ

2022 roku